วิธีการใช้งาน System Restore กู้ระบบบน Windows 7

This entry is part 2 of 3 in the series การใช้งาน System Restore บน Windows 7

ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา เช่น ไฟล์ระบบเสียหาย, ตั้งค่าระบบผิดพลาด และไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ในเบื้องต้น คุณอาจจะลองใช้ System Restore กู้ระบบโดยย้อนเวลากลับไปจุดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่มีปัญหาดังกล่าวได้

ในบทความนี้ จะแสดงวิธีการใช้งาน System Restore กู้ระบบโดยย้อนกลับไปก่อนที่ระบบจะมีปัญหา (ในกรณีที่ยังสามารถเข้า Windows ได้ตามปกติ)

ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้ายังไม่ได้เปิดการทำงานของ System restore และไม่มี restore point ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ คุณจะไม่สามารถกู้ระบบด้วยวิธีได้ แต่สามารถเปิดการทำงานและสร้าง restore point เก็บไว้ในตอนที่เครื่องยังทำงานเป็นปกติ เพื่อไว้ใช้กู้ระบบเมื่อมีปัญหาภายหลังได้

วิธีการใช้งาน System Restore กู้ระบบบน Windows

 1. เปิด System Properties โดย
  1. คลิกปุ่ม Start มุมล่างซ้าย
  2. คลิกขวา Computer
  3. เลือก Properties

  Open System Properties

 2. เลือก System Protection ที่เมนูทางซ้าย
  Open System Protection
 3. เลือก System Restore
  Open System restore
 4. ในตัวเลือกแรก System restore จะแนะนำ restore point ที่ทำไว้ล่าสุดในเครื่อง กด Next เพื่อยืนยันเลือก restore point นี้
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  คุณสามารถเลือก restore point อื่นๆได้ โดยเลือก Choose a different restore point
  Select restore point
 5. ถ้าเลือก Choose a different restore point ในข้อที่แล้ว จะมีหน้าต่างให้เลือก restore point ที่มีในเครื่อง คุณสามารถเลือก restore point ที่ต้องการ และกด Next
  Choose a restore point

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  คุณสามารถกดปุ่ม Scan for affected programs เพื่อดูว่าจะมีโปรแกรมใดๆถูกแก้ไขหรือไม่ ถ้าเลือก restore point นั้นๆ โดยรายการด้านบน (1) คือ รายการโปรแกรมที่จะถูกลบ และรายการด้านล่าง (2) คือ รายการโปรแกรมที่จะถูกกู้คืนมา
  Affected programs
 6. กด Finish เพื่อเริ่มกู้คืน restore point ที่เลือก
  Confirm restore point
 7. ขั้นตอนการกู้ระบบจะใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที
  Restoring your system
 8. จากนั้น จะเข้าบูตระบบ และมีหน้าต่างแสดงข้อความเสร็จสิ้นการกู้ระบบ
  System Restore completed successfully
Series Navigation<< การเปิดใช้งาน System Restore และสร้าง restore point บน Windows 7วิธีการใช้งาน System Restore กู้ระบบ โดยบูตผ่านตัวติดตั้ง Windows 7 >>

Leave a Reply