วิธีเปิด Command Prompt ด้วยสิทธิ์ Administrator บน Windows 7

ในบทความนี้ จะแสดงวิธีการเปิด Command Prompt ด้วยสิทธิ์ Administrator (Run as administrator) บน Windows 7

ข้อมูลเพิ่มเติม
การเปิด Command Prompt ด้วยวิธีนี้ จะมี path เริ่มต้นอยู่ที่ C:\Windows\System32 ซึ่งต่างกับการเปิด Command Prompt แบบปกติที่จะมี path เริ่มต้นอยู่ที่ C:\Users\(user name)
Command Prompt in Administrator mode

วิธีเปิด Command Prompt ด้วยสิทธิ์ Administrator บน Windows 7

  1. กด Start มุมล่างซ้าย
  2. พิมพ์คำสั่ง cmd ในช่องค้นหาโปรแกรม
  3. คลิกขวาที่โปรแกรม cmd
  4. เลือก Run as administrator
  5. Open Command Prompt as Administrator

  6. ในหน้าต่าง UAC ให้กด Yes
  7. เราจะได้ Command Prompt ที่มีสิทธิ์ Administrator แล้ว
    Command Prompt in Administrator mode
ข้อควรรู้

ถ้าบัญชีผู้ใช้งานที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ไม่มีสิทธิ์ administrator คุณจะต้องใส่รหัสของบัญชีผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ administrator หลังจากขั้นตอนที่ 4 เสร็จ
Enter administrator's password

Leave a Reply