วิธีการเพิ่มแป้นพิมพ์ภาษาไทยบน Windows 7

ถ้าวินโดวส์ไม่มีแป้นพิมพ์ภาษาที่ต้องการให้ใช้งาน คุณสามารถเพิ่มภาษาเองได้ใน Control Panel
ในบทความนี้ จะแสดงวิธีการเพิ่มแป้นพิมพ์ภาษาไทย (Thai Kedmanee) บน Windows 7
Switch keyboard language

วิธีการเพิ่มแป้นพิมพ์ภาษาไทยบน Windows 7

 1. คลิกปุ่ม Start มุมล่างซ้าย และเลือก Control Panel
  Open Control Panel
 2. เลือก Change keyboards or other input methods
 3. Open Regional and Language menu

 4. เลือกแท็บ Keyboards and Languages ด้านบน และกดปุ่ม Change keyboards…
  Open Input Languages menu
 5. กดปุ่ม Add
  Add new keyboard language
 6. ติ๊กเลือกภาษาที่ต้องการ (Thai-Kedmanee) และกด OK
  Add Thai Kedmanee keyboard
 7. กด OK
  Confirm add new keyboard language
 8. เท่านี้ จะมีไอคอนแสดงภาษาของแป้นพิมพ์บน Taskbar ตรงมุมล่างขวาแล้ว
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  ปุ่มที่ใช้ในการสลับภาษาแป้นพิมพ์ (ค่าเริ่มต้น) คือ Alt + Shift
  Language icon on Taskbar

Leave a Reply