วิธีการลบโปรไฟล์ของ Wi-Fi ที่เซฟไว้บน Windows 7

เมื่อคุณเปลี่ยนเราเตอร์ หรือแก้ไขค่าบางอย่างที่เราเตอร์ เช่น เปลี่ยนรหัส Wi-Fi ใหม่ อาจจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ เพราะมีการจำรหัสเดิมไว้ในการตั้งค่าโปรไฟล์ คุณสามารถแก้ปัญหาได้โดยการลบโปรไฟล์ของ Wi-Fi ที่เซฟไว้บน Windows และลองเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูใหม่อีกครั้ง
Saved wifi profile on Windows 7

ในบทความนี้ จะแสดงวิธีการลบโปรไฟล์ของ Wi-Fi ที่เซฟไว้บน Windows 7 ซึ่งจะมีด้วยกัน 2 วิธี คือ

 1. ลบโปรไฟล์จากเมนูเน็ตเวิร์คใน Control Panel
 2. ลบโปรไฟล์โดยพิมพ์คำสั่งใน command prompt

1. ลบโปรไฟล์จากเมนูเน็ตเวิร์คใน Control Panel

 1. เปิดเมนู Network โดยคลิกขวาไอคอนเน็ตเวิร์ค และเลือก Open Network and Sharing Center
  Open Network and Sharing Center
 2. เลือก Manage wireless networks ที่เมนูด้านซ้าย
  Open Manage wireless networks
 3. เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการลบ และกด Remove
  Remove selected Wi-Fi profile
 4. กด Yes เพื่อยืนยัน
  Confirm removing selected Wi-Fi profile
 5. เท่านี้ โปรไฟล์ของ Wi-Fi ที่เลือกก็ถูกลบออกไปแล้ว ให้ลองเชื่อมต่อ Wi-Fi อีกครั้ง ซึ่งคุณจะต้องใส่รหัส Wi-Fi ใหม่ และจะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ตามปกติแล้ว
  Connect to the Wi-Fi network

2. ลบโปรไฟล์โดยพิมพ์คำสั่งใน command prompt

 1. เปิด Command Prompt ในโหมด administrator โดย
  1. คลิกปุ่ม Start มุมล่างซ้าย
  2. พิมพ์ cmd ในช่องค้นหาโปรแกรม
  3. เลือก Run as administrator

  Open Command Prompt as Administrator

 2. กด Yes
  Confirm UAC
 3. พิมพ์คำสั่งด้านล่างนี้ เพื่อแสดงโปรไฟล์ของ Wi-Fi ที่เซฟไว้บน Windows
  netsh wlan show profiles Show Wi-Fi profiles
 4. พิมพ์คำสั่งด้านล่างนี้ เพื่อลบโปรไฟล์ของ Wi-Fi ที่ต้องการ โดยให้แทนที่ “profile name” ด้วยชื่อโปรไฟล์ที่ต้องการ เช่น “TeamsIT-AP”
  netsh wlan delete profile name="profile name"

  เช่น
  netsh wlan delete profile name="TeamsIT-AP" Remove Wi-Fi profile from command line

 5. ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ โปรไฟล์ของ Wi-Fi จะถูกลบออกไป ให้ลองเชื่อมต่อ Wi-Fi อีกครั้ง คุณจะต้องใส่รหัส Wi-Fi ใหม่ และจะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ตามปกติแล้ว
  Connect to the Wi-Fi network

Leave a Reply