การจับภาพหน้าจออย่างง่ายบน Windows 8/10

การจับภาพหน้าจอทั้งจอบน Windows 8 และ 10 เป็นไฟล์ PNG โดยตรง และไฟล์จะถูกเซฟลงไปที่โฟลเดอร์ C:\Users\(user-name)\Pictures\Screenshots

Tip
คุุณสามารถใช้ Ctrl + PrtScn, Alt + PrtScn, Fn + PrtScn (แล็บท็อป/โน็ตบุ๊ค), หรือ PrtScn เพื่อจับภาพหน้าจอไปยังคลิบบอร์ด แต่จากนั้นคุณต้องใช้โปรแกรมแต่งภาพ เช่น Paint เพื่อเซฟภาพจากคลิบบอร์ดออกมาเป็นไฟล์

ขั้นตอนการจับภาพหน้าจอ

 1. กดปุ่ม Windows + Print Screen (PrtScn) พร้อมกัน
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ถ้าใช้โน็ตบุ๊ค คุณอาจจะต้องกดปุ่ม Windows + Ctrl + PrtScn หรือ Windows + Fn + PrtScn แทน
  • ถ้าใช้แท็บเล็ต (นอกจาก Surface) คุณต้องกด Windows + ปุ่มลดเสียง แทน
  • ถ้าใช้ Surface (แท็บเล็ต) คุณต้องกด Windows + Fn + Space Bar แทน
 2. คุณจะสังเกตเห็นว่าจอภาพจะมืดลงชั่วครู่นึง ซึ่งแสดงว่าระบบได้เซฟหน้าจอแล้ว
  Capture screenshot on Windows
  Note
  หน้าจอจะมือลงชั่วครู่นึงเมื่อจับภาพก็ต่อเมื่อค่า Animate windows when minimizing and maximizing ในหน้า Visual Effects ถูกติ๊กเลือกไว้อยู่
  Animate windows when minimizing and maximizing option
 3. ให้เปิดโฟลเดอร์ไปที่ C:\Users\(user-name)\Pictures\Screenshots และคุณจะเห็นไฟล์ PNG ซึ่งเป็นภาพหน้าจอที่ได้บันทึกไว้ ชื่อ Screenshot (#).png โดย # คือลำดับหมายเลขของภาพหน้าจอ
  Screenshots

 

 

Leave a Reply