Tag: Safe mode

วิธีบูตเข้า Safe Mode บน Windows 7

ถ้า Windows ค้างหรือมีปัญหา เช่น จอฟ้า, ติดไวรัส, หรือติดตั้งโปรแกรมบางอย่างแล้วทำให้บูตเข้าระบบตามปกติไม่ได้ คุณอาจจะลองบูตเข้า Safe Mode เพื่อไปแก้ปัญหาเหล่านี้ได้   วิธีการบูตเข้า Safe mode บน Windows 7 จะมีด้วยกัน 2 วิธี คือ กด F8 ก่อนบูตเข้า Windows บูตเข้า Safe Mode …